Treeniä metsäjälkikoetta varten

Eräs tärkeä osa metsästyskoirien jäljestämiskokeen (MEJÄ) onnistumisessa on hyvin tehdyt jäljet. Jälkien tekeminen sisältää suunnistuksen, jäljen (piilo)merkkaamisen ja veretyksen. Yleensä kokeeseen osallistuvat tekevät jäljet edellisenä päivänä parityönä, ja jälkien ajaminen tapahtuu seuraavana päivänä, kun jäljet on arvottu osallistujille. Jäljen tekovaiheen suunnistaja toimii jäljellä oppaana, kulkien jäljestäjän ja tuomarin perässä piilomerkattua jälkeä pitkin, kulkipa koira metsässä miten tahansa. Kokeeseen liittyen osallistuja siis käy metsässä kolme kertaa: jäljen tehdessään, oppaana toimiessaan ja oman koiran jäljestäessä. Ja lopuksi vielä jälkiä purkaessaan.

f4df8b14-30bd-4161-a851-a0a1af59250c

Kuva: Päivi Nurmi

Jotta jälkien sijaintien suunnitelma ja toteutus olisivat mahdollisimman lähellä toisiaan, tulee kokeen osallistujilla olla suunnistamisen ja kartanlukemisen perustiedot ja -taidot hallussa. RKK:n jäsenille tarjottiin mahdollisuus osallistua Lapin Nuuskujen järjestämään suunnistuskoulutukseen, jonka tarkoituksena oli laskea kynnystä osallistua mejäkokeeseen ja hälventää jälkien tekemiseen liittyvää pelkoa. Yhteistyökerhona mukana oli myös Lapin Mäyräkoirakerho. Tekemällähän suunnistamistaidonkin oppii, joten koulutus sisälsi suunnistusharrastaja Juha Suomalaisen ja mejä-harrastaja Päivi Nurmen suunnitteleman suunnistusradan läpikäymisen pareittain.

Ensin kuitenkin istahdettiin pöydän ääreen opettelemaan kompassin käyttöä. Opeteltiin, miten kompassi asetellaan kartalle, mistä näkyy kulkusuuntaa osoittava asteluku ja kuinka kompassia pidetään kädessä, jotta oma kulkusuunta johtaa oikeaan paikkaan. Kartasta katsottiin karttamerkkejä ja mittakaava sekä käytiin lyhyesti läpi, mitä eroja rastisuunnistuksella ja mejäsuunnistuksella on. Sitten oltiinkin valmiita lähtemään lähimaastoon testaamaan, miltä pöydän ääressä valmiiksi lasketut suunnat ja etäisyydet näyttävät luonnossa. Erittäin kesäisessä säässä oli kyllä mukava käydä mittailemassa askelpareja, ja kaikki koulutusta varten viedyt rastitkin löytyivät hyvin.

IMG_1792

Kuva: Anu Posti

Viikon päästä suunnistuskoulutuksen jälkeen oli ensimmäistä kertaa järjestetty mejäkokeenomainen koulutustapahtuma, joka oli ensisijaisesti suunnattu järjestäjäkerho Lapin Nuuskujen sekä Lapin Mäyräkoirakerhon jäsenille. Osallistua sai kuitenkin muutkin joko koiransa kanssa tai kuunteluoppilaana, maksimikoirakkomäärän puitteissa. Siinä käytiin koko kaksipäiväisen koetilaisuuden kulku käytännössä läpi: koejäljen tekeminen, opastaminen ja jäljestäminen. Tämä siis  yhdessä päivässä ja pienessä mittakaavassa. Jälkien purun suorittivat tapahtuman järjestäjät. Tosi hyvä treeni, jossa pääsi kokemaan ja näkemään kaikki kokeen osa-alueet, mukaan lukien laukauksensietotesti. Voi kyllä suositella osallistumista, mikäli toivottavasti vastaavia tilaisuuksia järjestetään jatkossakin.

teksti: Anu Posti